Kada pred sobom imate objekat takve istorijske vrednosti, snažne ličnosti i duha prohujalih epoha, nameće se odluka da inspiraciju za osnovne vizuelne komponente koje će pred gostima održavati tu njegovu ličnost potražite unutar same kuće.


luster

Stara drvena vrata i prozori, doksati i ukrasni reljefi, drveni podovi i dekori, prosto su se nametali svojim šarmom i patinom kao idealno rešenje mameći da uzmemo baš njih za simbol restorana.

Odluka je pala: entarzija iz središta plafonske dekoracije biće inspiracija za zaštitni znak restorana Stambolijski. Osmougaona forma, ne previše kitnjasta nego elegantna i sa merom, sa cvetom ljiljana kao elementom. Krin ima duboka značenja koja počinju sa biblijskim tumačenjem u kojem je on simbol ljubavi, čistote i nevinosti. U heraldici se pojavljuje veoma rano, od vremena francuske kraljevske simbolike svih dinastija čiji je bio glavni motiv, preko Vizantije i Mletačke republike, pa sve do stare srpske države, u kojoj se nalazio na kovanicama i na grbovima mnogih srpskih vladara. Veoma je čest element u dekorativnoj ornamentici stare balkanske arthitekture.

Elegancija i lepota ove dekoracije nam je bila inspiracija za dizajn znaka restorana, dok se odabir pravca kojim će biti ispisano ime Stambolijski sam nametnuo u vidu jednostavnog fonta ravnih linija koji će svojom svedenošću biti u isto vreme i tradicionalno/rustičan i moderno/elegantan. Njihov zajednički sklop oslikava i spaja atmosferu dve građanske Srbije, one od pre 150 godina i ove današnje kojoj težimo.

Pogledajte fotografije i uživajte u lepoti detalja.

logo

logo